لوله نمونه برداری از ویروس (VTM)

  • Disposable Sampling Tube

    یکبار مصرف لوله نمونه

    این محصول برای جمع آوری نمونه های تشخیص ویروس از ترشحات گلو یا بینی استفاده می شود و نمونه های سواب در محیط کشت نگهداری می شود ، که می تواند برای شناسایی ویروس ، کشت و جداسازی استفاده شود.

+86 15910623759